Eurobest, s.r.o.
loading
Vae objednvka
Rozdlit et:
Kok je przdn
TGI Fridays
Home Praha TGI Fridays

TGI Fridays

FD01

75 K
FD02

145 K
FD03a
Buffalo Wings 500 g

Buffalo Wings 500 g

285 K
FD03b
Buffalo Wings 250 g

Buffalo Wings 250 g

170 K
FD04

95 K
FD05
Fried Mozzarella

Fried Mozzarella

155 K
FD06

165 K
FD07

175 K
FD08

185 K
FD11

375 K
FD12

395 K
FD21a

165 K
FD21b

220 K
FD21c

270 K
FD22

115 K
FD31

265 K
FD32

265 K
FD33

255 K
FD36
Veggie Portobello Burger

Veggie Portobello Burger

295 K
FD44

285 K
FD51

255 K
FD52

355 K
FD53

395 K
FD55

295 K
FD56

395 K
FD57

375 K
FD61

195 K
FD100

50 K
FD102

35 K
FD103

35 K
FD104

35 K
FD105

50 K
FD106

35 K
FD107

35 K
FD111

55 K
FD112

55 K
FD113

55 K
FD114

55 K
FD115

85 K
FD131

115 K
EB01

300 K
EB02

2 900 K
 
 
vodn description RU Praha | vodn description RU Praha 6