Eurobest, s.r.o.
loading
Vae objednvka
Rozdlit et:
Kok je przdn
TGI Fridays
Home Praha TGI Fridays

TGI Fridays

Restaurace je nyn zaven. Restaurace otevr v 11:00
Objednvka me bt doruena 1 hodinu po oteven.
FD01

85 K
FD02

195 K
FD03a
Buffalo Wings 500 g

Buffalo Wings 500 g

295 K
FD03b
Buffalo Wings 250 g

Buffalo Wings 250 g

195 K
FD04

135 K
FD05
Fried Mozzarella

Fried Mozzarella

175 K
FD06

185 K
FD07

205 K
FD08

215 K
FD11

405 K
FD12

445 K
FD141

585 K
Vyberte si variantu:

 

 

 

 
FD142

485 K
Vyberte si variantu:

 

 

 

 
FD21a

175 K
FD21b

240 K
FD21c

330 K
FD21d

240 K
FD22

135 K
FD31

315 K
FD32

305 K
FD33

285 K
FD36
Veggie Portobello Burger

Veggie Portobello Burger

295 K
FD44

295 K
FD46

545 K
FD51

305 K
FD51b

475 K
FD53

445 K
FD55

325 K
FD56

445 K
FD57

415 K
FD61

225 K
FD100

50 K
FD102

40 K
FD103

50 K
FD104

40 K
FD105

50 K
FD106

50 K
FD107

35 K
FD108

35 K
FD108b

35 K
FD108c

25 K
FD108d

35 K
FD108e

35 K
FD108f

35 K
FD111

65 K
FD112

65 K
FD113

65 K
FD113b

85 K
FD114

65 K
FD115

45 K
FD115

85 K
FD116

65 K
FD131

165 K
EB01

100 K
EB02

180 K
EB03

9 500 K
EB04

2 900 K
 
 
vodn description RU Praha