Eurobest, s.r.o.
loading
Vae objednvka
Rozdlit et:
Kok je przdn
Curry Palace
Home Praha Curry Palace

Curry Palace

Restaurace je nyn zaven. Restaurace otevr v 11:00
Objednvka me bt doruena 1 hodinu po oteven.
CP01

45 K
CP02

60 K
CP03

50 K
CP11

35 K
CP12

35 K
CP13

35 K
CP21

60 K
CP22

65 K
CP31

80 K
CP32

95 K
CP33

95 K
CP34

75 K
CP35

75 K
CP36

105 K
CP37

95 K
CP38

145 K
CP41

235 K
CP42

255 K
CP43

220 K
CP44

245 K
CP45

350 K
CP46

225 K
CP51

215 K
CP52

225 K
CP53

255 K
CP54

235 K
CP61

225 K
CP62

250 K
CP63

250 K
CP64

185 K
CP65

255 K
CP66

285 K
CP67

235 K
CP71

225 K
CP72

235 K
CP73

285 K
CP74

325 K
CP75

215 K
CP76

245 K
CP77

295 K
CP78

325 K
CP79

425 K
CP81

175 K
CP82

195 K
CP83

215 K
CP84

225 K
CP85

160 K
CP91

185 K
CP92

215 K
CP93

225 K
CP94

225 K
CP95

175 K
CP101

225 K
CP102

225 K
CP103

255 K
CP104

255 K
CP105

180 K
CP111

235 K
CP112

245 K
CP113

265 K
CP114

275 K
CP115

190 K
CP121

215 K
CP122

225 K
CP123

255 K
CP124

245 K
CP125

185 K
CP131

160 K
CP132

175 K
CP134

215 K
CP135

180 K
CP136

145 K
CP161

225 K
CP162

235 K
CP163

265 K
CP164

225 K
CP165

180 K
CP171

250 K
CP172

285 K
CP173

350 K
CP181

225 K
CP182

235 K
CP183

255 K
CP184

240 K
CP185

185 K
CP191

195 K
CP192

225 K
CP193

250 K
CP194

255 K
CP195

185 K
CP201

240 K
CP202

250 K
CP203

260 K
CP204

270 K
CP205

260 K
CP206

450 K
CP207

185 K
CP208

195 K
CP211

185 K
CP212

145 K
CP213

130 K
CP214

185 K
CP215

140 K
CP216

135 K
CP217

185 K
CP218

165 K
CP219

125 K
CP220

90 K
CP221

45 K
CP231

55 K
CP232

70 K
CP233

75 K
CP234

85 K
CP235

85 K
CP241

45 K
CP242

60 K
CP243

75 K
CP244

70 K
CP245

70 K
CP246

40 K
CP247

75 K
CP248

75 K
CP251

70 K
CP252

75 K
EB01

300 K
EB02

2 900 K
 
 
vodn description RU Praha | vodn description RU Praha 6